Tháng 5/2022, SCC HOLDINGS là đơn vị đầu tiên trang bị giải pháp...

Tháng 4/2022 - KOKESHI cung cấp và triển khai lắp đặt màn hình LG...

KOKESHI hân hạnh được đối tác AA Corporation chọn làm nhà...

Tháng 12/2021, KOKESHI được Công ty Giày Viễn Thịnh chọn làm nhà...

Giữa tháng 121/2021 - Sảnh giao dịch bất động sản - Sale Gallery Phú Mỹ...

Đầu tháng 1/2021, KOKESHI cung cấp hệ thống Yealink UVC40 cho công ty OneCard Việt...